Przynotecko (pow. strzelecko-drezdenecki)

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiejz 1728 roku.