Okruchy miejskiego życia, rzeczywistości odbiegającej od kolorowych plakatów.
Wieś, sielska - anielska, zapomniana - zrujnowana.

» 2009 » lipiec

Sieraków – Biała

Pierwsze ślady osadnictwa w Sierakowie pochodzą z epoki brązu, jednak pierwsze pisemne świadectwo istnienia tej miejscowości datowane jest na 19 listopada 1251 roku. Prawa miejskie Sieraków uzyskał 1388 roku. Rok 1591 jest dla miasta przełomowy – właśnie wtedy miasto, za kwotę 60000 florenów przechodzi na własność rodziny Opalińskich. Nowi właściciele postanowili ufundować klasztor benedyktynów oraz […]

Kwilcz

Pierwsza wzmianka o Kwilczu została umieszczona w dokumentach w 1388 roku. Nazwa miejscowości została nadana od strumienia Kwilcz. Od niej pochodzi także nazwisko właścicieli tej ziemi – Kwileccy osiedli we wsi w XIV wieku, a swój majątek utracili dopiero w 1939 roku. „Wieś ta i osada jest dawną. W nowszych czasach posiadała cukrownię.” źródło: „Materyały […]

Euro 2012 coraz bliżej

Widocznie Polska i Ukraina mają wyrównać poziom infrastruktury sportowej, hotelarskiej i przede wszystkim drogowej. Polska już zaczęła (droga wojewódzka nr 133): Na zdjęciach jest akurat ten „ładniejszy” odcinek. Swoją drogą, ciekaw jestem jaka jest dopuszczalna prędkość na takiej drodze…