Okruchy miejskiego życia, rzeczywistości odbiegającej od kolorowych plakatów.
Wieś, sielska - anielska, zapomniana - zrujnowana.

O nas

Blog ten powstał z myślą o promowaniu wiedzy na temat cennych zabytków i pięknych miejsc, które najczęściej umykają naszej uwadze. Zabytkowe obiekty i parki w oczach wielu osób szpecą i nadają najbliższej okolicy zaniedbany wygląd. Nie wynika to jednak z ich szpetoty architektonicznej, lecz raczej z dekad zaniedbań w zakresie remontów i konserwacji. W ciągu kilku lat podróżowania po bliższej i dalszej okolicy widzieliśmy wiele zabytków, które dziś już nie istnieją. Okrutny los spotkał między innymi kamienicę „Żelazko” w Poznaniu, która od 2008 roku była tłem naszego blogowego logo. Inne natomiast przeszły w dobre ręce i odżyły. Nie posiadając środków finansowych wystarczających na wykup niszczejących zabytków zdecdowaliśmy się wnieść skromny wkład w popularyzację tej tematyki i ukazanie drugiej strony porzuconych miejsc – dawnego życia, które toczyło się w zabytkowych murach.

Blog ten jest wykorzystywany również w celu promowania wiedzy o wolsztyńskiej parowozowni, która jest ostatnim czynnym w Europie (jednym z dwóch na świecie) obiektów tego typu. Kwestią unikalną w skali światowej jest fakt, że prowadzi ona planowy ruch pasażerski.