Okruchy miejskiego życia, rzeczywistości odbiegającej od kolorowych plakatów.
Wieś, sielska - anielska, zapomniana - zrujnowana.

» 2015 » lipiec

Przynotecko (pow. strzelecko-drezdenecki)

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiejz 1728 roku.