Okruchy miejskiego życia, rzeczywistości odbiegającej od kolorowych plakatów.
Wieś, sielska - anielska, zapomniana - zrujnowana.

» 2009 » marzec

Nowa Wieś Królewska (woj. wielkopolskie)

Boczne wejście. Historia kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Ap. w Nowej Wsi Królewskiej Nowa Wieś Królewska wchodziła w kompleks majątków królewskich. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1288 r. W 1383 r. królowa Jadwiga oddała wieś jako zastaw Nałęczom z Nowodworu. Pierwszy kościół parafialny wyłącznie dla Nowej Wsi Królewskiej powstał zapewne i został uposażony u […]

Przedwiośnie

zimą latem

Roztocznik, sople a mechanizacja rolnictwa

Dwór w Roztoczniku powstał w XVI wieku. Dwa stulecia później został włączony do nowego barokowego pałacu, zbudowanego na polecenie Zygmunta von Sehrr – Thossa. (patrz też) Dzisiejszą formę nadała pałacowi przebudowa w roku 1910 przeprowadzona na zlecenie ówczesnych właścicieli majątku, rodziny Seidlitz. Budynek był niegdyś jedną ze składnic Archiwum Państwowego, później mieścił się w nim […]

Biskup wrocławski, ewangelicy i neogotyckie przedszkole

Pierwszą wzmianką o Dobrocinie jest wpis w księdze uposażeń biskupa wrocławskiego pochodzący z 1305 roku, w którym miejscowość nosi nazwę Gytchwini/ Gythwini villa. W 1343 roku pojawia się jako Gutwini villa/ Gutwindorff pod panowaniem czeskim. Od 1816 roku do zakończenia II Wojny Światowej figurował we wpisach jako Güttmannsdorf. Miejscowość i majątek przechodziły z rąk do […]