Okruchy miejskiego życia, rzeczywistości odbiegającej od kolorowych plakatów.
Wieś, sielska - anielska, zapomniana - zrujnowana.

» kościół

Łomnica (pow. nowotomyski)

Uwaga! Lokowanie produktu.

Przynotecko (pow. strzelecko-drezdenecki)

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiejz 1728 roku.

Drezdenko (pow. strzelecko-drezdeński)

Zespół pałacowy J. G. Treppmachera z 1766 roku, obecnie Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku.

Nietków (pow. zielonogórski)

W Polskim Nietkowie w czasie wojny trzydziestoletniej działały kościół luterański i szkoła. U schyłku XIX wieku dzieci z nielicznych rodzin katolickich uczęszczały do katolickiej szkoły wijeskiej w Leśniowie Wielkim.

Babimost (pow.zielonogórski)

Babimost, jak podaje Kolberg, w połowie XIX stulecia miał ludność w większej połowie z Niemców, w mniejszej połowie z Polaków złożoną. Głównym zajęciem mieszkańców tego miasta była uprawa chmielu, owoców i winorośli. Podobno już w 1252 roku istniały w tej okolicy winnice.

Sobota w Poniecu (pow. gostyński)

Poniec został założony na mocy przywileju Władysława Jagiełły w 1392 roku. Mieszkańcy tego miasta, według ustaleń Oskara Kolberga, zajmowali się w XIX wieku przede wszystkim hodowlą bydła, gorzelnictwem, browarnictwem i tkactwem. Miasto to słynęło dawniej z jarmarków.

Ferdynand III, drewno i kościół pokoju

Kościół Pokoju w Świdnicy powstał na mocy postanowień pokoju wersalskiego z roku 1648, kończącego 30 – letnią wojnę o dominację w Europie. W wyniku działań katolickich władz kościelnych i świeckich w XVII wieku gmina ewangelicka straciła swoje kościoły. Po zakończeniu wojny katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg został zobowiązany do przyznania ewangelikom żyjącym w księstwach dziedzicznych […]

Nowa Wieś Królewska (woj. wielkopolskie)

Boczne wejście. Historia kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Ap. w Nowej Wsi Królewskiej Nowa Wieś Królewska wchodziła w kompleks majątków królewskich. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1288 r. W 1383 r. królowa Jadwiga oddała wieś jako zastaw Nałęczom z Nowodworu. Pierwszy kościół parafialny wyłącznie dla Nowej Wsi Królewskiej powstał zapewne i został uposażony u […]

Za Wojtusiem z Zawad:

„…ale Ci powiem o Dominikanach, które odjeżdżając jeszcze stojące zostawiłeś. Otóż tego klasztoru, jednego z najstarszych w naszym kraju, już ani śladu nie ujrzysz; piękne i śmiałe jego sklepienia rozbiła motyka cywilizacji, a na jego gruzach ma powstać podobno arsenał wojskowy, bo wszelakie zabiegi, aby ten starożytny budynek wywindykować na jakikolwiek cel, pierwotnemu jego przeznaczeniu […]

Kościół na Wzgórzu

Pierwsza wzmianka o kościele znaleziona została w źródłach datowanych na 1244 rok, w którym do „kościoła książęcego” została przeniesiona parafia Św. Gotarda. Kościół stał się w owym czasie najstarszym ośrodkiem parafialnym lewobrzeżnego Poznania. Był usytuowany w oddaleniu od Ostrowa Tumskiego, położony przy drodze na Pomorze gromadził ludność z przedmieść miasta oraz podpoznańskich wsi. Kościół otrzymał […]