Okruchy miejskiego życia, rzeczywistości odbiegającej od kolorowych plakatów.
Wieś, sielska - anielska, zapomniana - zrujnowana.

» rynek

Sobota w Poniecu (pow. gostyński)

Poniec został założony na mocy przywileju Władysława Jagiełły w 1392 roku. Mieszkańcy tego miasta, według ustaleń Oskara Kolberga, zajmowali się w XIX wieku przede wszystkim hodowlą bydła, gorzelnictwem, browarnictwem i tkactwem. Miasto to słynęło dawniej z jarmarków.

Śrem

Śrem (niem. Schrimm) pojawia się w dokumentach już w roku 1136. W 1253 został lokowany na lewym brzegu Warty, w XIV wieku przeniesiony na prawy brzeg. Miasto, korzystnie położone na szlaku Bydgoszcz – Wrocław przeżywało okresy rozkwitu. W 1524 roku król Polski Zygmund Stary nadał Śremowi prawo do organizowania 4 jarmarków rocznie, a w 1539 […]